Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları

Ders Adı: Çevirmenlik Mesleği
Kod: ETI221
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin çevirmenlik mesleği hakkında kapsamlı bilgi edinmesini ve mezun olduklarında mesleklerinde yetkin birer çevirmen olmaları için gerekli dil becerisi, meslek bilgisi ve teknik donanıma (çeviri belleği, bilgisayar destekli çeviri programları ve proje yönetimi programlarını kullanma, vb.) sahip olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Çevirmenin yasal ve mali yükümlülükleri, gizlilik ve etik, iletişim becerileri ve farklı çalışma modelleri (şirket kurma veya serbest çevirmen olarak çalışma).
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5