Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (ETI314) Ders Detayları

Ders Adı: Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
Kod: ETI314
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders çeviri amaçlı kullanılan teknolojik araçlar hakkında genel teorik ve prataik bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerden hem çeviri sürecinde hem de araştırma sürecinde CAT (Computer Aided Translation- Bilgisayar Destekli Çeviri) araçlarını kullanmaları beklenmektedir.
İçerik: Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) araçları; Terminoloji Yönetim Sistemleri (TMS); yerel ve internet temelli terim veri tabanları; proje yönetim paketleri ve kalite kontrol sistemleri gibi çeviri ile ilgili yazılımlar.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/6516?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5