Yerelleştirmede Düzelti (ETI422) Ders Detayları

Ders Adı: Yerelleştirmede Düzelti
Kod: ETI422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin yerelleştirme becerilerini pekiştirip öğrencilere yerelleştirmede düzelti için gerekli becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Düzelti ve redaksiyon; çevirilerdeki yazım ve noktalama yanlışlarını tespit etme; biçem (hedef kitleye uygunluk, doğru sözcük ve terim kullanımı, akıcılık, vb.), doğruluk ve okunabilirlik gibi açılardan da çevirilerin incelenmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5