Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Ders Adı: Çocuklar için Çeviri
Kod: ETI432
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste kendine özgü özellikler içeren ve özel bir kitleye hitap eden çocuk edebiyatı çevirisinin tarihçesi, çocuk edebiyatı çevirisine kuramsal yaklaşımlar ve bu alanda çeviri yaparken karşılaşılan sorunlar irdelenecektir. Ayrıca çocuklara hitap eden çizgi film, reklam, çocuk şarkıları ve buna benzer alanlarda yapılan çeviriler de ders izlencesi içerisinde değerlendirilecektir. Dersin Dili Türkçe ve İngilizcedir.
İçerik: Çocuk edebiyatı çevirisinin tarihçesi; çocuk edebiyatı çevirisine kuramsal yaklaşımlar; bu alanda çeviri yaparken karşılaşılan sorunlar; çocuklara hitap eden çizgi film, reklam, çocuk şarkıları ve buna benzer alanlarda yapılan çeviriler.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/6519?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5