Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II (ETI372) Ders Detayları

Ders Adı: Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II
Kod: ETI372
Ön Koşul Ders(ler)i: Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I
Amaç: Bu derste öğrencilerin çeviri sırasında gereksinim duyacakları metin türüne uygun çeviri stratejilerini kullanmalarını sağlayabilmek için çeşitli alanlarda yazılmış olan metinleri incelemeleri ve paragraf düzeyinde Fransızcadan Türkçeye çeviri yapmaları amaçlanmaktadır. Dersin içeriği, öğrencilere anlama, okuma, yazma, ve çeviri aşamalarında Fransız dili ve gramerini öğretmektir.
İçerik: Anlama, okuma, yazma, ve çeviri aşamalarında Fransız dili ve grameri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/2356?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4