Çevirmenler için Dilbilgisi (ETI252) Ders Detayları

Ders Adı: Çevirmenler için Dilbilgisi
Kod: ETI252
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı İngilizce ve Türkçe’yi çevirmenlik mesleği için doğru ve akıcı kullanmayı sağlayacak İngilizce ve Türkçe dilbilgisi kurallarının vurgulanması ve uygulanmasıdır.
İçerik: İleri seviyede İngilizce dilbilgisi; kelime dağarcığı; okuduğunu anlama; sözlü anlatım ve yazma becerileri ile ilgili alıştırmalar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/5183?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5