Toplum Çevirmenliği (ETI434) Ders Detayları

Ders Adı: Toplum Çevirmenliği
Kod: ETI434
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Toplum çevirmenliği konferans ya da toplantı gibi ortamlardan ziyade topluma hizmet sunmaya yönelik ortamlarda yürütülen bir çeviri hizmetidir. Özellikle etnik azınlıkların ve göçmenlerin sayıca fazla olduğu toplumlarda yaygın olarak görülür ve bu tür toplumlarda hayati öneme sahiptir. Toplum çevirmenliği, içinde yaşadıkların ülkenin resmi dil(ler)ini akıcı olarak konuşamayan bireylerin hukuk, sağlık, eğitim, yönetim ve sosyal hizmetler gibi kamu hizmetlerinden tam ve eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlar. Bu dersin ana amacı bu tür çevirinin çok boyutlu yapısına odaklanarak profesyonel toplum çevirmenleri yetiştirmektir.
İçerik: Toplum çevirmenliği ve kamu hizmeti çevirmenliği kavramlarıkamu hizmeti çevirmenliğinin çok boyutlu yapısı; hastane, belediye, mahkeme gibi yerlerde toplum çevirmenliği uygulaması örnekleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/6522?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4