Yazın ve Çeviri I (ETI407) Ders Detayları

Ders Adı: Yazın ve Çeviri I
Kod: ETI407
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere edebiyat metinlerini inceleme yöntemlerinin ve bu yöntemlerin edebiyat çevirisini yönlendirmedeki rolünün özellikle düzyazı (kısa öykü ve roman) çevirisi yaptırılarak uygulamalı olarak öğretilmesidir. Dersin içeriği yazın çevirisiyle ilgili makaleler ve örnek çevirilerden oluşur. Bu derste yazınsal metinler söz sanatları, edebi unsurlar ve dilbilimsel açıdan, türlerine göre, çeviri amaçlı incelenmektedir. Ders, edebiyat metinlerinin İngilizce ve Türkçe faaliyetlerini içerir.
İçerik: Edebiyat ve yazın çevirisi üzerine Bassnett, Aksoy ve Lefevere'in makaleleri; roman ve kısa hikaye çevirisi.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/728?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5