İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları

Ders Adı: İngilizce Yazı Becerisi I
Kod: ETI101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste, İngilizce dil yapısı ve sözdizimi ele alınarak öğrencilerin ileri düzey akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders paragraf düzeyinden başlayarak öğrencilerin iyi düzenlenmiş kompozisyonlar yazabilmeleri için çalışmalar yapılmasını hedeflemektedir.
İçerik: Paragraf yazımı; anlatım, betimleme, karşılaştırma, tartışma, sebep ve sonuç ilişkisini gösteren tanımlama, açıklama gibi çeşitli yazı tipleri ile birlikte bunlara uygun anlatım teknikleri; hatalı ve mantık dışı cümle yapıları, düzensiz ve eksik paragraflar oluşturulmasını önlemek için teorik bilgi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/700?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5