İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları

Ders Adı: İngilizce Yazı Becerisi II
Kod: ETI102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı mütercim-tercümanlar için gerekli olan yazma becerilerinin geliştirilmesidir. Ders öğrencilerin yazı türleri arasındaki farkları anlamalarının önemini vurgulamakta ve aynı zamanda öğrencilerin sözcük bilgisi, biçem bilgisi, dilbilgisi ve içerik seçimleri yapmayı öğrenmelerini sağlamaktadır.
İçerik: Metinlerin amaç veya işlevlerinde bulunan söylem belirteçleri; teorik bilgi; sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme; iş mektubu, dilekçe, özgeçmiş gibi özel amaçlı yazma teknikleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/703?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6