Temel Fransızca I (ETI171) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Fransızca I
Kod: ETI171
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders daha önce hiç Fransızca dil eğitimi almamış veya başlangıç düzeyinde Fransızca bilgisi olan öğrencilere yöneliktir. Dersin amacı öğrencilere akademik becerilerini geliştirmeleri için gereken temel Fransızca dil becerilerini ve gerekli sözcük bilgisini kazandırmaktır.
İçerik: Fransızca dinleme, anlama, okuma, yazma, konuşma aşamaları
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/2350?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4