İngilizce Konuşma II (ETI112) Ders Detayları

Ders Adı: İngilizce Konuşma II
Kod: ETI112
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin her konuda İngilizce iletişim kurabilme ve konuşma becerilerini geliştirmeye devam etmektir. Birinci döneme ek olarak, çeşitli konularda münazaralar aracılığıyla öğrencilerin hedef dilde fikirlerini dile getirme, ikna etme ve tartışma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Çeşitli konular üzerinde, grup önünde kendilerini ifade edebilme becerilerini artırmanın yanı sıra konuşma çeşitlerinin ve kısımlarının öğrenilmesi dersin ana amacıdır.
İçerik: İzleyici önünde kendini ifade etme; konuşma taslağı hazırlama, beyin fırtınası yapma, konuşmalar hazırlayabilme; münazaralar ve tartışmalar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/706?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5