Özel Dil Kullanımları II (ETI220) Ders Detayları

Ders Adı: Özel Dil Kullanımları II
Kod: ETI220
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, katılan öğrencilerin farklı metin türlerinde dilin hangi işlevle ve ne şekilde kullanıldığını tanımlayabilir, çevirilerinde de bu işlev ve kullanımları yeniden üretebilir hale getirecek bilgiyle donatmaktır. Eşdizimlilik, bağlam ve Skopos, çeviri sürecini kolaylaştırmak üzere tanıtılan ve ele alınan anahtar kavramlardan bazılarıdır. Öğrenciler, farklı metin türleriyle karşı karşıya getirilecek, dilin özel kullanımını ve terminolojiyi doğru bir şekilde saptadıktan sonra ve bunlara karşılık düşen (çoğu gerçek hayattan alınmış) durumların gerektirdiği özel ihtiyaçlar doğrultusunda çeviri yapmaları beklenecektir. Ders, İngilizce ve Türkçe olarak işlenir ve çeviri uygulaması içerir.
İçerik: Metin türleri; farklı alanlara özgü dil kullanımı; terminoloji çalışmaları; özel alan çevirisi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/715?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5