Tıp Metinleri Çevirisi (ETI308) Ders Detayları

Ders Adı: Tıp Metinleri Çevirisi
Kod: ETI308
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı öğrencilerin tıp dilini anlamaları ve İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çeşitli tıp metinlerini çevirmelerini sağlamaktır. Ders öğrencilerin tıbbi İngilizce bilgilerini ve tıp metinlerine yönelik çeviri becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Derste öğrenciler tıp terminolojisini uygun bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Çevirilecek metinler internet kaynaklarından, dergilerden, süreli yayınlardan ve ders kitaplarından seçilir.
İçerik: İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/723?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6