Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları

Ders Adı: Konuşmalardan Not Alma
Kod: ETI311
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı; öğrencilere dinledikleri videolardaki ya da ders sorumlusunun getirdiği metinlerdeki iletilerin önemli noktalarını belirleme, sembol ve kısaltmalarla bunları not alma, aldığı notlarla ve kısa süreli hafızalarıyla mesajı düzgün ve anlamlı bir şekilde yeniden ifade edebilme becerilerini kazandırmaktır. Bu derste temel olarak not alma ve kısa süreli hafıza geliştirme teknikleri üzerinde durulur ve öğrencilerin kazandığı bu beceriler ardıl çeviri dersi için bir temel oluşturmaktadır. Ders, Türkçe ve İngilizce olarak yürütülür.
İçerik: Rozan not alma yöntemleri; güncel konulardan oluşan bir ya da iki sayfalık özgün konuşmalar; görsel ve işitsel araç gereç.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/720?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5