İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

Ders Adı: İngilizce Konuşma I
Kod: ETI107
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin her konuda İngilizce iletişim kurabilme ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Çeşitli konular üzerinde, grup önünde kendilerini ifade edebilme becerilerini artırmanın yanı sıra konuşma çeşitlerinin ve kısımlarının öğrenilmesi dersin ana amacıdır.
İçerik: Konuşma taslağı, beyin fırtınası, ilgi çekici konuşmalar sunumu; iletişim becerileri, konuşma türleri ve bunlara uygun taslaklar, güncel konular ve görüşler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/702?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5