Metin İncelemeleri II (ETI104) Ders Detayları

Ders Adı: Metin İncelemeleri II
Kod: ETI104
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin kuramsal bir çerçeve içinde yazın ve yazın dışı metinler üzerinde derinlemesine çeviri odaklı olarak çalışmalarını sağlamaktır. Ders öğrencilerin kendi deneyimleri ve metinsel çeşitlilikler açısından farkındalıklarını artırmayı hedeflemektedir. Dersin temel amacı öğrencilerin metinbilimsel farkındalıkla metin türlerini birbirinden ayırt edebilmeleri ve bunu çeviri çalışmalarına yansıtabilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Söz sanatları, anahtar sözcükler, yapılar ve göstergeler; sözdizimsel, anlambilimsel ve biçem-bilimsel çözümlemeler; yazılı ve sözlü söylemde metin ve içerik.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/704?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5