Güncel Konular (ETI106) Ders Detayları

Ders Adı: Güncel Konular
Kod: ETI106
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders öğrencilerin Türkiye’de ve genel olarak dünyada meydana gelen önemli olaylar ve konular hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin internet, gazete ve Televizyon gibi ortamlardan faydalanarak gelecek yıllarda çevirmenlik mesleği için gerekli olacak artalan bilgisine sahip olması beklenmektedir. Dersin temel amacı öğrencilerin ülkenin ve dünyanın gündeminde olan güncel konular hakkında gerek terminolojik gerekse içerik açısından bilgi sahibi ve donanımlı olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Ülkenin ve dünyanın gündemindeki sosyal, ekonomik ve politik konular; gündemdeki güncel olaylar; konu alanına özgü terminoloji çalışmaları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/705?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5