Araştırma Teknikleri (ETI110) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Teknikleri
Kod: ETI110
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı çeviribilim öğrencilerine araştırma yapmanın, bilinenin ötesine bir geçiş olduğunu öğretmektir. Araştırma süreci problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini gerektirir. Bir yazar anlatmak istediklerini bir bilgisayarda yazmadan önce, yazısını kime ve hangi amaçla yazdığını belirler. Böyle bir yaklaşım olmazsa o yazı istenen amaca ulaşmaz. Yazarlar kime ve ne için yazdıklarını iyi tespit ederlerse hedef kitleleri ile daha iyi iletişim kurabilirler. Bu nedenle bir araştırma kağıdı yazmak bir kompozisyon yazmaktan farklıdır. Kompozisyonlar fikirleri ön plana çıkartır oysa araştırma kağıtları kabul görmüş, doğru ve net bilgileri ve bilimsel gerçekleri içerir. Araştırma kağıtlarının kendine has bir üslubu vardır ve bu yazım tarzı planlı olarak farklı bölümlerde işlenir. Dolayısıyla temel amaç, içerik ve yazım özellikleri ile tam ve doğru bir araştırma kağıdı yazmaktır.
İçerik: Bilgiyi araştırma bağlamında tartışma, analiz ve sentez; atıfta bulunma yöntemlerini ve APA yazım kılavuzu kuralları.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/707?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5