Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Ders Adı: Söylem Çözümlemesi
Kod: ETI205
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrenciler bu derste metinleri eleştirel ve sistemli bir şekilde çözümlemeyi, biçim ve içerik gibi biçemi oluşturan unsurları tespit etmeyi öğreneceklerdir. Bu derste öğrenciler çeviri yapmayı kural ve kullanımından ayrı bir aktivite olarak görmek yerine çeşitli bağlamlarda çalışılan bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğreneceklerdir. Bunu başarabilmek için sadece yapısal, anlambilimsel, edimbilimsel, göstergebilimsel ve deyişbilimsel değil ayrıca metinselliğinin yedi temel kuralı ve söz edimleri kuramı da edebi metinler başta olmak üzere farklı metinler üzerinde çalışılarak incelenir. Dolayısıyla, bu dersin amacı çevirmenin pratik amaçlarına hizmet edebilecek şekilde söylem çözümlemesi çalışmalarını yapabilmektir.
İçerik: Eleştirel ve dizgesel söylem çözümlemesi, söylemi oluşturan unsurlar, sözeylem kuramı, metinselliğin yedi ilkesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6