Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I (ETI211) Ders Detayları

Ders Adı: Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I
Kod: ETI211
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders özellikle sözlü çeviri derslerine hazırlık olması için tasarlanmış olup dersin amacı öğrencilerin dinleme ve dinlediğini anlayıp sözlü ifade etmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu ders öğrencilerin eğitim hayatlarında ve daha sonraki meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Mütercim tercümanlık öğrencilerine yönelik dinleme çalışmaları; ünlü ve güncel konuşmalardan örnekler; uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği, İngiliz kültürü, eğitim sistemi gibi çeşitli konularda konuşmalar.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/711?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5