Uluslararası Siyaset (ETI206) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Siyaset
Kod: ETI206
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, uluslararası siyasetin, uluslararası kuruluşlar ve kurumlar çerçevesinde ele alınan konularının araştırılması ve yazılı ve sözlü olarak hem İngilizce hem Türkçe sınıf içinde özellikle dil ve çeviri becerilerini geliştirmeye yönelik olarak incelenmesidir.
İçerik: BM Genel Kurulu'nda görüşülen konular; BM Üye Devletleri gündemlerinin mini UN simülasyonları bağlamında tartışılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/716?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5