Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları

Ders Adı: Çeviri Kuramı
Kod: ETI319
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı öğrencilerin çeviri ile ilgili teorik yazının geneline hakim olamalarını ve eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken çeviri kuramlarını çevirilerin derin analizlerini yaparken kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin Antik Yunandan başlayarak günümüze kadar, özellikle günümüzde çeviriye kuramsal yaklaşan kavramcıları ve kuramlarını ve çeviriye olan etkilerini öğrenmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Bu ders çeviri sanatını teori ve uygulama olarak çift bakış açısıyla değerlendirmektedir. Ders süresince, çevirmenlerin çeviriye daha profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşmasını ve çeviri süreçlerinde seçimlerini etkileyecek temel kuramsal konular üzerinde durulmaktadır.
İçerik: Çeviriye bilimsel yaklaşım; öğretici çeviri kuramları; betimleyici çeviri araştırmaları; çeviriye işlevsel ve iletişimsel yaklaşımlar; sömürgecilik dönemi sonrası kuramlar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/722?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6