İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim ve Medya Çevirisi
Kod: ETI310
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bir önceki sınıfın Basın Dili dersinin temelleri üstüne inşa edilen bu ders, öğrencileri medya metinleri çevirirken göz önüne alınması gereken uygun yaklaşımlar, yöntemler ve amaçlarla tanıştırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin; ekonomi, politika, popüler bilim ve yaşam tarzı dergileri gibi geniş bir konu kapsamında seçilmiş metinleri isabetli ve anlamlı bir şekilde analiz edip çevirmeleri için gerekli olan bilgi birikimini ve deneyimini derste edinmeleri beklenmektedir. Gazetecilik / habercilik mesleğinin, seçilen ortamın sınırlarıyla (basılı, sözlü, internet, vb.) şekillenen son derece uzmanlaşmış bir dil kullanımına sahip olduğu bilinmektedir. Bu dersin hedefi, öğrencilerin bu basın dilinin nüanslarını ve gerek Türkçede gerekse İngilizcede yerleşmiş kullanımlarını öğrenmeleridir. Öğrencilerin haberleri doğru şekilde anlamlandırabilmesi ve uygun şekilde üretebilmesi beklenmektedir. Ders, İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür.
İçerik: Haber makaleleri, başlıklar, girişler, piramit ve ters piramit haber yapıları ve çeviri faaliyetleri; basın tarihi; medyada teknolojik gelişmeler.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/724?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5