Sözlü Çeviriye Giriş II (ETI318) Ders Detayları

Ders Adı: Sözlü Çeviriye Giriş II
Kod: ETI318
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye temel sözlü çeviri becerilerini öğrencilere kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler belli başlı ardıl ve simultane çeviri stratejilerini öğrenirler. Derste her iki dilde kısa konuşmaların ardıl çevirisi ve metinli simultane çevirisi yapılır. Öğrencilerin çeşitli konulardaki konuşmaları çoğunlukla ardıl olarak çevirmeleri istenir. Konuşmalar çeşitli dergilerden, internet kaynaklarından ve uluslararası konferanslarda sunulan bildirilerden sağlanır. Bu şekilde öğrenciler herhangi bir konuşmanın ana temasını ve mesajını anlayıp aktarmayı öğrenirler, böylece sözlü çeviri becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
İçerik: Temel sözlü çeviri becerileri; aktif dinleme ve not alma becerileri, ardıl ve metinli simultane çeviri alıştırmaları; bellek ve akılda tutma becerileri.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/726?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5