Ardıl Çeviri (ETI411) Ders Detayları

Ders Adı: Ardıl Çeviri
Kod: ETI411
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ardıl Çeviri dersi öğrencilerin etkili not alarak ardıl çeviri becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Aktif dinleme, dinlediğini kavrama, etkili not alma ve öz-izleme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Bunun yanısıra, öğrencilerin ardıl çeviri performanslarına yardımcı olacak çeşitli alıştırmalarla öğrencilerin hafıza ve akılda tutma kapasitelerini artırmaları sağlanır.
İçerik: Konuşmalardan not alma becerileri, aktif dinleme alıştırmaları, ardıl çeviri alıştırmaları
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/730?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5