Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi (ETI416) Ders Detayları

Ders Adı: Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi
Kod: ETI416
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, ekonomi, işletme, bankacılık, ticaret, sigorta ve ticaret hukuku konusundaki teknik terimlere özel önem vererek iş dünyası dilinin metinsel özelliklerine göre çevirisini öğretmektir.
İçerik: Ekonomi, ticaret ve bankacılık ile ilgili metinlerdeki şekil, üslup ve ifade; örnek çeviriler, yeni kelime dağarcığı çalışması ve ekonomik dilin incelemesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/737?lang=tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6