Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Ders Adı: Dilbilim ve Çeviri
Kod: ETI105
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, dilbilimin başlıca kavramlarını ve gerekli terimlerini açıklamak, genel dilbilimi ve sesbilimi, kelime yapısı ve sözdizimi hakkında genel bir fikir vermek ve özellikle dilbilim’in çeviri çalışmalarına etkilerini incelemektir. Kısaca, dersin ana hedefi dilbilim kuram ve alanlarını birbirlerinden ayrı işlemek değil, çeviribilim çalışmalarına yararlı olabilecek unsurların belirlenmesi ve çevirmenin ihtiyaçlarına yönelik uyarlanmasıdır.
İçerik: 20. yüzyıldaki başlıca dilbilim okulları; dilbilimin temel kavram, ilke ve yöntemleri, dilbilimin dalları, uygulama alanları; dilbilimin diğer ilgili bilim dallarıyla ve özellikle çeviri ile ilişkisi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/701?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5