Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II (ETI212) Ders Detayları

Ders Adı: Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II
Kod: ETI212
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı sözlü çeviri türleri için öğrencilerin gereksinimi olan duyduğunu anlama ve sözlü olarak duyduklarını önemli unsurları içerecek şekilde yeniden üretme becerilerinin geliştirilmesidir. Özellikle Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I dersi boyunca öğrencilere kazandırılan aktif dinleme ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesini hedeflenmektedir. Bu derste öğrenciler anahtar noktalara odaklanma, detaylara bağlı kalmama ve verilen mesajı genel bağlamda kavrama gibi temel aktif dinleme becerileri kazanırlar. Öğrenciler, not alma becerileri için de gerekli olan dinledikleri materyale yoğunlaşabilme ve hafızalarında tutabilme becerilerini de geliştirirler.
İçerik: Farklı türde ve farklı aksanlarda İngilizce canlı video görüntüleri ve öğrencilerin ve dersin sorumlusunun hazırladığı sunumlardan oluşan geniş kapsamlı sözlü metinler.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/717?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5