Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
Kod: ETI303
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı, sosyal bilimlerin çeşitli dilsel özellikleri ve bunların çeviriye ve terminolojiye etkisi hakkında (kültürel farklılıklar, içerik, sözcük seçimi, metin işlevi, sözdizimsel yapılar, vb. açısından) bilgi elde etmektir. Dersin hedefi, bölüm öğrencilerini sosyal bilimler ve iş yönetiminin çeşitli alanlarında kullanılan uzmanlaşmış dille tanıştırmak, sağlam bir jargon – terminoloji bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu ders, çeviriyi teori ve uygulama olarak çift bakış açısıyla değerlendirmektedir. Ders süresince, çevirmenlerin seçimlerine etkisi olan çeşitli teorik ve pratik konular ele alınır ve farklı türlerdeki sosyal bilimler metinlerinin çevirilmesinde kullanılan teknik ve stratejilerle ilgili alıştırmalar ve çeviriler yapılır. Bu derste çeviri çalışmaları simülasyonları, gerçek iş yaşamı koşulları canlandırılarak uygulanabilir. Ders, İngilizce ve Türkçe yapılır.
İçerik: Sosyal bilimlerin tarih, psikoloji, sosyoloji, kültür gibi farklı alt alanlarında İngilizce – Türkçe, Türkçe – İngilizce çeviri ve alana özgü terminoloji çalışmaları.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/718?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5