Sözlü Çeviriye Giriş I (ETI317) Ders Detayları

Ders Adı: Sözlü Çeviriye Giriş I
Kod: ETI317
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sözlü Çeviriye Giriş I dersi öğrencilerin sözlü çeviri kavramını anlamalarını ve İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye sözlü çeviri için gerekli becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu ders öğrencilere ardıl ve simultane çeviride ihtiyaç duyulan aktif dinleme, analitik düşünme ve söylenileni kendi sözcükleriyle ifade etme gibi dinleme ve kavrama becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. İngilizce ve Türkçe olarak yapılan konuşmaları öğrencilerin kendi sözcükleriyle yine aynı dilde ifade etmeleri dersin temel işleniş şeklidir.
İçerik: Sözlü çeviri becerileri; aktif dinleme, söyleneni aynı dilde ifade etme, bellek ve anımsama becerileri; kısa ardıl çeviri alıştırmaları.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/721?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5