Yayıncılık ve Düzelti (ETI312) Ders Detayları

Ders Adı: Yayıncılık ve Düzelti
Kod: ETI312
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Farklı amaçlara hitap eden çeviri metinleri düzenlemek özel bir çaba ve hazırlık gerektirir. Çeviri metinlere yaklaşımı sadece tek bir dilin bilgisiyle kısıtlı olan geleneksel editör, giderek küreselleşen bir dünyada yetersiz kalır. Çeviri editörlüğü hem kaynak hem de erek dil sistemlerini kapsamlı bir şekilde anlamayı, çeviri sürecine özgü sorunların tümüyle farkında olmayı ve editörün bu güçlüklerin üstesinden gelmesini sağlayacak deneyimi zorunlu kılar. Çeviri metinlerin düzenlenmesi ve düzeltilmesi özel bir uzmanlık alanı olduğundan, bu derste yayıncılığın günümüzdeki durumu, çeviride düzelti, yayıncılığın yasal yönleri ve Türkçenin ayrıntılı şekilde irdelenmesi üzerinde durulmaktadır. Öğrencilerin ders boyunca çok çeşitli metinleri okumaları, düzenlemeleri ve gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür.
İçerik: Yazınsal ve yazınsal olmayan çeviri metinlerde düzelti, dilbilgisi, noktalama, yazım.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/725?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5