Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi (ETI409) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi
Kod: ETI409
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Uluslararası ilişkilerle ilgili olarak, ders öğrencilerin siyaset dili geliştirmesine ve böylece siyaset metinleri çevirmesine yardımcı olmayı hedefler. Hukukla ilgili olarak ise, bu ders öğrencileri hukuk çevirisine ilişkin uzmanlaşma alanı ile tanıştırmaktadır. Ders, öğrencilerin hem Türkçe’de hem İngilizce’de hukukta kullanılan temel kavramları anlamasına ve sözleşmeler ve kanunlar gibi çeşitli türdeki hukuki metinleri çevirmesine yardımcı olur.
İçerik: Hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel kavramları ve dilsel özellikleri; çeviri yöntemleri ve ilkeleri; bu alanlarda kontrat, vekaletname, kararlar ve tavsiyeler gibi çeşitli metinlerin çevirisi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/729?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6