Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları

Ders Adı: Çeviri Eleştirisi
Kod: ETI402
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste Van den Broeck ve diğer temel çeviri eleştirisi kuramcılarının modelleri çerçevesinde ve bu modellerin ayrıntılı incelemelerinin gerçekleşmesi sayesinde özgün ve çeviri metinlerin kuramsal ilkeler doğrultusunda adım adım eleştirilmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması sağlanır. Nesnel eleştiri ve değerlendirme ölçütleri bulma sıkıntısı, çeviri eleştirisinin günümüzdeki durumu, hata avcılığı ve hata çözümlemeden farkı ve betimleyici eleştiri yöntemleri incelenecektir. Eşdeğerlik kavramı, yeterlilik ve kabul edilebilirlik zıt çifti, Popovic’in çeviride deyiş kaydırma kavramı ve Van den Broeck’in dizgesel eleştiri modeli derste değinilecek bazı kavramlardır. Ders, İngilizce ve Türkçe yapılır.
İçerik: Çeviri eleştirisi; deyiş kaymaları; yeterlilik; kabul edilebilirlik; çeviride kayıplar ve kazanımlar; Betimleyici Çeviri Araştırmaları; Van den Broeck'in yöntemi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/732?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6