Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri (ETI412) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri
Kod: ETI412
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders, öğrencilerin Avrupa Birliği metinlerinin çevirisi için bir teorik çerçeve içerisinde beceriler geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin hem Türkçe’de hem İngilizce’de Avrupa Birliği çalışmalarında kullanılan temel kavramları anlamalarına ve tüzükler, yönergeler ve tavsiye kararları gibi çeşitli türdeki Avrupa Birliği metinlerini tercüme etmelerine yardımcı olur.
İçerik: Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine metinler; Avrupa Birliği müktesebatının niteliği ve özellikleri; AB metinlerinin çevirisindeki zorluğun nedenleri; AB terminolojisi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/735?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6