Çeviri Amaçlı Metin İncelemeleri (ETI151) Ders Detayları

Ders Adı: Çeviri Amaçlı Metin İncelemeleri
Kod: ETI151
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı bulundukları bağlam çerçevesinde metinlerin anlaşılmasını ve metin türleri konusunda öğrencilere teorik bilgi sağlamaktır. Ders ayrıca öğrencilerin dilin farklı işlevlerini ve çeşitli metin türlerini ve işlevlerini (özellikle Reiss’ın metin türleri üzerinde odaklanarak) öğrenmelerini sağlamak ve farklı metin türleri üzerinde çeviri odaklı metin incelemesi ve metin çözümlemesi yapabilmek için gerekli becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
İçerik: Çeviri ve metin türleri üzerine teorik bilgiler ve bunların tartışılması; bilgilendirici, anlatımsal ve hitap gibi farklı metin türlerinin kuramsal yaklaşımla incelenmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6