Simultane Konferans Çevirisi (ETI414) Ders Detayları

Ders Adı: Simultane Konferans Çevirisi
Kod: ETI414
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı yoğun simultane çeviri alıştırmalarıyla öğrencilerin çeviri becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerin, stresi nasıl kontrol edeceklerine ve çeşitli konuşmacılar ve ana dili İngilizce olmayan konuşmacıların farklı aksanlarıyla nasıl başa çıkacaklarına yönelik stratejiler geliştirmeleri beklenir.
İçerik: 10-15 dakika uzunluğunda çeşitli konulardaki konuşmaların simultane çevirisi; dünyada ve Türkiye'de konferans tercümanlığının kısa tarihçesi; konferans çevirmenliği simülasyonu; video konferans çevirisi alıştırmaları; konferans çevirmenliği etik ve stadartları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/752?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5