Uluslararası Kuruluşlar (ETI218) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Kuruluşlar
Kod: ETI218
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste BM, AB, Avrupa Konseyi, NATO, OECD, G8 gibi kurum ve kuruluşların yapıları, işlevleri ve işleyişleri tanıtılarak, öğrencilerin genel kültürlerini artırmaları ve ilerideki çevirmenlik hayatlarında bu kuruluşlarla ilgili çevirilerde rahat davranabilmeleri sağlanacaktır. Bu dersin içeriği; Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi uluslararası kuruluşların yapısı, işlevleri, organları/kurumları ve çalışma düzenleri hakkında genel bilgidir. Böylece, öğrenciler hem bu kuruluşların benzerliklerini ve farklılıklarını anlarlar hem de bu kuruluşlarla ilgili ileride yapacakları çevirilerde daha yetkin ve konuya hakim olurlar.
İçerik: Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi uluslararası kuruluşların yapısı, işlevleri, organları/kurumları ve çalışma düzenleri hakkında genel bilgiler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/714?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5