Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş (ETI224) Ders Detayları

Ders Adı: Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş
Kod: ETI224
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste yerelleştirmenin temel öğeleri, çeviri ve yerelleştirme arasındaki ilişki ve yerelleştirme alanında kullanılan farklı dosya formatlarının ve bu formatları çevirirken kullanılacak çeviri araçlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Yerelleştirmenin temel öğeleri, neden gerekli olduğu, çeviri ve yerelleştirme arasında ilişki, küreselleşmenin çeviri ve yerelleştirme üzerindeki etkileri, yerelleştirme alanında kullanılan çeviri araçları (bilgisayar destekli çeviri, çeviri belleği, sözlükler vs.), roller (dil uzmanı, redaktör vs.) ve iş akışı gibi çeşitli konular hakkında kapsamlı bilgi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5