Yazın ve Çeviri II (ETI408) Ders Detayları

Ders Adı: Yazın ve Çeviri II
Kod: ETI408
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere yazın çevirisi teorisi ve pratiği ile ilgili örnekler göstererek, yazın çevirisi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu derste özellikle şiir ve tiyatro eserleri çevirisi üzerinde durulmaktadır. Bu derste yazın çevirisi üretim ve ortaya çıkan eser olmak üzere iki aşamalı olarak incelenir. Dersin içeriği yazın çevirisiyle ilgili makaleler ve örnek çevirilerden oluşur. Bu derste öğrenciler yazın değeri taşıyan metinlerin çevirisinin kuramsal ve uygulamalı bir çerçevede nasıl yapılması gerektiğini öğrenirler. Ayrıca çeviri süreci ve ortaya çıkan yeni eserin değerlendirilmesi ve dünyaca ünlü çevirmenler ve yazın çevirisiyle ilgilenen akademisyenlerin görüşleri hakkında bilgi edinirler. Derste her iki dil de kullanılır.
İçerik: Şiir, kısa öykü, oyun metinlerinin türlerine göre analizi ve çeviri yöntemleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/6541?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5