Terimbilim Çalışmaları (ETI431) Ders Detayları

Ders Adı: Terimbilim Çalışmaları
Kod: ETI431
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilere kuramsal ve uygulamalı terimbilimi hakkında temel bilgi ve ilkeleri aktarmaktır. Ders, bilgisayarlı ortamda değişik veri sınıflarına sahip tek-dilli ve/veya çok-dilli terim bankaları oluşturma yöntemlerine yöneliktir.
İçerik: Terimbilim ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi; terimlerin elektronik ortama aktarılması teknikleri.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/6517?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5