Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Fransızca II
Kod: ETI172
Ön Koşul Ders(ler)i: Temel Fransızca I
Amaç: Bu dersin öncelikli hedefi öğrencilerin, edindikleri dil becerilerini birarada değerlendirerek, dili kendi amaçlarına uygun biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. Dil ve sözcük bilgisi, anlamın kavranması ve verilen görevleri yerine getirmek için bir araç işlevi görmektedir.
İçerik: Fransızca dinleme, anlama, okuma, yazma, konuşma aşamaları
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://mtb.atilim.edu.tr/academicprogramcourses/view/id/2351?lang=tr
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4