Lisans Programı (2014-2015 Akademik Yılından İtibaren 1. Sınıfa Başlayan Öğrenciler İtibariyle)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI101 İngilizce Yazı Becerisi I
3
0
3
5
ETI105 Dilbilim ve Çeviri
3
0
3
4
ETI107 İngilizce Konuşma I
3
0
3
4
ETI151 Çeviri Amaçlı Metin İncelemeleri
3
0
3
6
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
COMPE 103 Bilgisayara Giriş
3
0
3
3
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
22
0
22
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI102 İngilizce Yazı Becerisi II
3
0
3
5
ETI106 Güncel Konular
3
0
3
4
ETI110 Araştırma Teknikleri
2
0
2
4
ETI112 İngilizce Konuşma II
3
0
3
4
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
18
0
18
25

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI203 Özel Dil Kullanımları I
2
2
3
5
ETI205 Söylem Çözümlemesi
3
0
3
6
ETI209 Avrupa Kültürü ve Kurumları
3
0
3
5
ETI211 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I
2
2
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
16
4
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI200 Çeviriye Giriş
2
2
3
6
ETI206 Uluslararası Siyaset
3
0
3
5
ETI212 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II
2
2
3
5
ETI220 Özel Dil Kullanımları II
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
16
4
18
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI303 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
2
2
3
5
ETI307 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
2
2
3
5
ETI311 Konuşmalardan Not Alma
2
2
3
5
ETI317 Sözlü Çeviriye Giriş I
2
2
3
5
ETI319 Çeviri Kuramı
3
0
3
6
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Toplam
14
8
18
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI308 Tıp Metinleri Çevirisi
2
2
3
6
ETI310 İletişim ve Medya Çevirisi
2
2
3
5
ETI312 Yayıncılık ve Düzelti
3
0
3
5
ETI318 Sözlü Çeviriye Giriş II
2
2
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Alan Seçmeli
2
2
3
5
Alan Seçmeli
2
2
3
5
Toplam
16
10
21
35

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI409 Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi
3
2
4
7
ETI411 Ardıl Çeviri
2
2
3
6
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Alan Seçmeli
2
0
2
5
Alan Seçmeli
3
0
3
7
Toplam
13
4
15
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI402 Çeviri Eleştirisi
2
0
2
5
ETI410 Çeviri Stajı
1
2
2
5
ETI416 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi
3
0
3
5
ETI412 Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri
2
2
3
5
Alan Seçmeli
2
0
2
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
13
4
15
30


Müfredat Toplamı
145
240

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI414 Simultane Konferans Çevirisi
3
0
3
5
veya ETI420 Genel Çeviri II
3
0
3
5
ETI201 Medya ve Basın
3
0
3
5
ETI218 Uluslararası Kuruluşlar
3
0
3
5
ETI221 Çevirmenlik Mesleği
3
0
3
5
ETI224 Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş
3
0
3
5
ETI252 Çevirmenler için Dilbilgisi
3
0
3
5
ETI322 Çeviri ve Yerelleştirme Türleri
3
0
3
5
ETI403 Yerelleştirme Proje Yönetimi
3
0
3
5
ETI413 Simultane Çeviri
3
0
3
5
veya ETI419 Genel Çeviri I
3
0
3
5
ETI422 Yerelleştirmede Düzelti
3
0
3
5
ETI438 Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi
3
0
3
5


Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI314 Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
2
2
3
5


Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI407 Yazın ve Çeviri I
2
0
2
5
ETI408 Yazın ve Çeviri II
2
0
2
5
ETI431 Terimbilim Çalışmaları
2
0
2
5
ETI432 Çocuklar için Çeviri
2
0
2
5


Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI421 Teknik Yazım ve Çeviri
3
0
3
7


Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI433 Proje Yönetimi ve Yerelleştirme
2
2
2
4
ETI434 Toplum Çevirmenliği
2
2
2
4


Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI171 Temel Fransızca I
3
0
3
4
ETI172 Temel Fransızca II
3
0
3
4
ETI271 Fransızca Okuma ve Yazma I
3
0
3
4
ETI272 Fransızca Okuma ve Yazma II
3
0
3
4
ETI371 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I
3
0
3
4
ETI372 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II
3
0
3
4
ETI471 Fransızca-Türkçe Çeviri I
3
0
3
4
ETI472 Fransızca-Türkçe Çeviri II
3
0
3
4