Lisans Programı (2014-2015 Akademik Yılı Öncesi)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI101 İngilizce Yazı Becerisi I
3
0
3
5
ETI103 Metin İncelemeleri I
3
0
3
6
ETI105 Dilbilim ve Çeviri
3
0
3
4
ETI107 İngilizce Konuşma I
3
0
3
4
COMPE 103 Bilgisayara Giriş
3
0
3
3
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Toplam
22
0
22
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI102 İngilizce Yazı Becerisi II
3
0
3
5
ETI104 Metin İncelemeleri II
3
0
3
5
ETI106 Güncel Konular
3
0
3
4
ETI110 Araştırma Teknikleri
2
0
2
4
ETI112 İngilizce Konuşma II
3
0
3
4
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Toplam
21
0
21
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI201 Medya ve Basın
3
0
3
5
ETI203 Özel Dil Kullanımları I
2
2
3
5
ETI205 Söylem Çözümlemesi
3
0
3
6
ETI209 Avrupa Kültürü ve Kurumları
3
0
3
5
ETI211 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I
2
2
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Toplam
16
4
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI200 Çeviriye Giriş
2
2
3
6
ETI206 Uluslararası Siyaset
3
0
3
5
ETI212 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II
2
2
3
5
ETI218 Uluslararası Kuruluşlar
3
0
3
5
ETI220 Özel Dil Kullanımları II
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Toplam
16
4
18
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI303 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
2
2
3
5
ETI307 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
2
2
3
5
ETI311 Konuşmalardan Not Alma
2
2
3
5
ETI317 Sözlü Çeviriye Giriş I
2
2
3
5
ETI319 Çeviri Kuramı
3
0
3
6
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Toplam
14
8
18
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI308 Tıp Metinleri Çevirisi
2
2
3
6
ETI310 İletişim ve Medya Çevirisi
2
2
3
5
ETI312 Yayıncılık ve Düzelti
3
0
3
5
ETI318 Sözlü Çeviriye Giriş II
2
2
3
5
ETI320 Teknik Çeviri
2
2
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Toplam
14
8
18
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
veya ETI413 Simultane Çeviri
3
0
3
5
ETI407 Yazın ve Çeviri I
2
0
2
5
ETI409 Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi
3
2
4
7
ETI411 Ardıl Çeviri
2
2
3
6
ETI415 Bilgisayarlı Çeviri
3
0
3
7
Toplam
10
4
12
25

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI414 Simultane Konferans Çevirisi
3
0
3
5
ETI402 Çeviri Eleştirisi
2
0
2
5
ETI408 Yazın ve Çeviri II
2
0
2
5
ETI410 Çeviri Stajı
1
2
2
5
ETI412 Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri
2
2
3
5
ETI416 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi
3
0
3
5
Toplam
13
4
15
30


Müfredat Toplamı
142
235

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI413 Simultane Çeviri
3
0
3
5
ETI414 Simultane Konferans Çevirisi
3
0
3
5
ETI419 Genel Çeviri I
3
0
3
5
ETI420 Genel Çeviri II
3
0
3
5


Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ETI471 Fransızca-Türkçe Çeviri I
3
0
3
4
ETI472 Fransızca-Türkçe Çeviri II
3
0
3
4
veya ETI171 Temel Fransızca I
3
0
3
4
veya ETI172 Temel Fransızca II
3
0
3
4
veya ETI271 Fransızca Okuma ve Yazma I
3
0
3
4
veya ETI272 Fransızca Okuma ve Yazma II
3
0
3
4
veya ETI371 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I
3
0
3
4
veya ETI372 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II
3
0
3
4

** Mezuniyet kredisi için alınması zorunlu olmayan bu dersler sadece Fransızcadan Türkçeye (Fransızca C Dili) Yazılı Çeviri Sertifika Programındaki öğrenciler tarafından alınacaktır.