Akademik Kadro ve Araştırma Alanları

Bölümümüz akademik kadrosu

  • 2 profesör,
  • 2 yardımcı doçent,
  • 1 doktoralı öğretim görevlisi
  • 2 öğretim görevlisi
  • 1 araştırma görevlisi

olmak üzere 8 tam zamanlı öğretim elemanından oluşmaktadır. Ayrıca bölümümüzde 3 yarı zamanlı öğretim görevlisi bulunmaktadır.


Araştırma Alanları

Prof. Dr. N. Berrin Aksoy: Çeviri Eleştirisi, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Teknik Çeviri

Prof. Dr. Ayfer Altay: Hukuk Çevirisi, AB Hukuku, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi  

Yrd. Doç. Dr. İsmail Erton: Eğitim Pedagojisi, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim

Yrd. Doç. Dr. Özlem Şahin Soy: Teknik Çeviri, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Altyazı Çevirisi, Çeviri Çalışmaları, Medya ve Gazetecilik Çevirisi, Tarihyazımsal Üstkurmaca, Siberpunk Edebiyatı, Opera Libretti Çevirisi, Çocuk Edebiyatı ve Çocuklar İçin Çeviri

Öğr. Gör. Dr. Naile Sarmaşık: Bilgisayar Destekli Çeviri, Teknik Çeviri, Çeviri Kuramı, Çocuk Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Terimce, Fantastik Edebiyat, Fantastik Edebiyat Çevirisi

Öğr. Gör. Gökçen Hastürkoğlu: Bilişsel Dilbilim, Psikodilbilim, İngiliz Edebiyatı, Postmodern Edebiyat, Çeviri Kuramı, Tıp Çevirisi, Çeviribilim

Öğr. Gör. Asiye Öztürk: Konferans Çevirmenliği, Sözlü Çeviri Eğitimi, Bilişsel Bilimler, Psikodilbilim Çalışmaları, Beyindilbilimi Çalışmaları

Araş. Gör. Özge Bayraktar Özer: Konferans Çevirmenliği, Sözlü Çeviri Çalışmaları

Prof. Dr. İlhami Sığırcı (Yarı Zamanlı): Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca-Türkçe Çeviri 

Yrd. Doç. Dr. Bayram Köse (Yarı Zamanlı): Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca-Türkçe Çeviri 

Uzman Ahmet Çallı (Yarı Zamanlı)ES Bilgisayar ve Danışmanlık Şirketinin ortağı, Yerelleştirme, Bilgisayar Teknolojileri ve Çeviri