Avrupa Birliği Projeleri

Prof. Dr. Berrin Aksoy, Gürcistan Adalet Bakanlığı çevirmenlerinin Avrupa Birliği ve hukuk metinleri çevirisi eğitimi amacıyla yürütülen “EU EuropAid/ 134142/C/SUP/GE Projesi”nde eğitmen olarak yer almıştır.