Bölüm Tanıtımı
Amaç:

Dört yıllık Mütercim Tercümanlık Lisans Programının amacı; öğrencileri, yazılı, sözlü ve konferans çevirmenliğinin tüm türlerinde eksiksiz başarılı olabilecekleri bir kariyere götürmektir.

Bu eğitimin amacı, öğrencileri İngilizce ve Türkçe dillerinde yeterli ve yetkin hale getirmek, her iki dilin kültürü, kurumları, uluslararası ilişkiler, hukuk, teknik konular, sosyal bilimler ve diğer güncel konularla ilgili terminoloji, kavramlar, yazma, okuma, anlama ve çeviri alanlarında gerekli bilgilerle donatmak, bir yandan da çeviri kuram ve teknikleri ile simultane konferans çevirmenliğinin temel bilgilerine sahip kılmaktır. Programdan mezun olan öğrenciler mütercim tercüman diploması ve unvanına sahip olacaklardır.

 
Giriş ve Programlar:

Bölümün yıllık kontenjanı 30'dur. Programdan mezun olabilmek için, 127 asil ve 18'i seçmeli ders kredilerinden oluşmak üzere, toplam 145 kredilik ders tamamlamak gerekmektedir.

Programımız hem kuramsal hem de uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Bölümümüzün izlemekte olduğu program Avrupa Birliği'nin çevirmen eğitimi için öngördüğü kıstaslarla birebir örtüşmektedir.

Bölümümüzün Erasmus Akademik Değişim Programı kapsamında İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'yle ve Belçika'daki ISTI'yle (Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes) anlaşması bulunmaktadır.

 

İstihdam:

Bölümümüz mezunlarına olan talep, gerek ülkemizde gerekse yurtdışında her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde mezunların istihdam alanları şöyledir: Simultane ve yazılı çeviri büroları, TRT ve Anadolu Ajansları, özel TV'ler ve gazete büro ve ajansları, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, MİT, bankaların kambiyo bölümleri, yayınevleri, editörlükler, Avrupa Konseyi, çeşitli milletlerarası kuruluşlar, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap çevirileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği, özel çeviri büroları açma olanakları.

 

Etkinlikler:

Mütercim Tercümanlık Bölümümüz her yıl sektördeki çevirmenlerin ve akademisyenlerin katıldığı, çeviriyle ilgili güncel konularda seminer, sempozyum, konferans ve toplantılar, öğrencilere yönelik çeviri atölyeleri, ödüllü çeviri yarışmaları ve simultane çeviriye yönelik ek çalışma saatleri düzenlemektedir.

Mütercim Tercümanlık Bölümümüz, öğrencilerimizin sektörle ilk elden buluşmalarını da desteklemektedir. Bölümümüzce desteklenen, öğrencilerimizin kendi çabalarıyla kurulmuş Atılım Translation and Interpretation Club (ATIC) adlı çeviri topluluğu da her dönem çeşitli çalışmalar düzenlemektedir.