2017-2018 Güz Döneminde 1. Sınıfa başlayacak öğrencilerin dikkatine

Güz dönemi ders kayıtları ve danışman onayları için 12.09.2017 Salı günü saat 11:00’de Fen Edebiyat Fakültesi 2. kat 208 no’lu sınıfta buluşulacaktır. Toplantıda ATACS, kayıt sistemi ve müfredat konusunda bilgi verilecektir. Bütün birinci sınıf öğrencilerinin katılımı rica olunur.