2017-2018 Akademik Yılı Uygunluk Testi

2017-2018 akademik yılı Uygunluk Testine girecek 4. sınıf öğrencilerinin dikkatine;

  • 2017-2018 Akademik yılı Uygunluk Sınavı 11.09.2017 tarihinde saat 11.00’de Prof. Dr. Berrin Aksoy, Öğretim Görevlisi Asiye Öztürk, Serbest Konferans Tercümanı Halil İbanoğlu ve Arş. Gör. Özge Bayraktar Özer tarafından FEF 209 Simültane Çeviri Laboratuvarında yapılacaktır.
  • Test, her iki dilde Ardıl Çeviri ve İngilizce’den Türkçe’ye Metinli Simültane Çeviri’den (On-Sight Interpreting) oluşacaktır. Testte kullanılacak konuşmaların konuları şu şekildedir:

      İngilizce-Türkçe Ardıl Çeviri: Yapay Zeka ( Artificial Intelligence)

     Türkçe-İngilizce Ardıl Çeviri: Bulaşıcı Hastalıklar (Infectious Diseases)

     İngilizce-Türkçe Metinli Simültane Çeviri: Brexit’in Artıları ve Eksileri (Pros and Cons of Brexit)

  • Testte başarılı olanlar ETI 413 Simültane Çeviri dersini, sınava girmeyenler ve testte yetersiz bulunanlar ise ETI 419 Genel Çeviri I dersini kodlayacaklardır.