ETI 221 öğrencilerinin dikkatine

ETI 221- Çevirmenlik Mesleği dersi FEF208 no'lu sınıfta yapılacaktır.